FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

युवा महिला उद्घोषण कला तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

नौकुण्ड गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

५०% अनुदानमा इलेक्ट्रिक च्याप कटर वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages