FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हरिहर कार्की प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ९८०३१७२५६५
बोध राज अधिकारी ना.सु ९८१९९९२००५
विष्णु कुमार अधिकारी अधिकृत छैठौँ (योजना तथा प्रशासन) प्रशासन तथा योजना ९८२८९०१७७२
कैसाङ दिन्ढुप तामाङ लेखापाल kdamrang1975@gmail.com ९८१०१७५५५०,९८५११४६०००
डबल बहादुर तामाङ सव इन्जिनियर ९८१०८००३०८
लोकहरि थापा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत thapahari004@gmail.com 9824604878
दिल बहादुर तामाङ इन्जिनियर ९८२३६०४७६८
नवदीप राई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत nawdeeprai0508@gmail.com ९८५१२५५१९६
किरण पोखेरल इन्जिनियर ९८१००९६७४०
प्रविण सापकोटा सव इन्जिनियर ९८२३१८०८१०