FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संघ र प्रदेशबाट आ.व.२०८०.८१ को लागि विनियोजित बजेत तथा कार्यक्रमहरू

८०/८१ 11/25/2023 - 11:45 PDF icon पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय काठमाडौं, PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन न., २, धादिंग बाट संचालन हुने योजनाहरु, PDF icon भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय - रसुवा नुवाकोट मात्र, PDF icon भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय - सबै जिल्ला, PDF icon सडक बोर्ड नेपाल

योजना सम्झौता सम्बन्धी सूचना

७९/८० 05/13/2023 - 07:03

नौकुण्ड गापा प्रथम आवधिक योजना २०७८.७९-२०८२.८३

७९/८० 08/02/2022 - 08:14

नौकुण्ड गाउँपालिकाको प्रथम पञ्च वर्षीय आवधिक विकास योजना (२०७८/७९ -२०८२/८३)

७८/७९ 12/24/2021 - 15:07 PDF icon Naukunda GP Periodic Plan_Rasuwa_FY 078079-082083_Final Copy.pdf, PDF icon 2-Municipal Plans Infograph - Periodic Plan Naukunda summary.pdf

नौकुण्ड गाउँपालिकाको निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

७५/७६ 03/06/2019 - 12:28 PDF icon स्थानीय पुनर्निर्माण योजना नौकुण्ड गाउँपालिका.pdf