FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

Image: 
Body: 

वडा नं. ६ साबिक भोर्ले गा.वि.स.(२,3) र साबिक यार्सा गा.वि.स. (९)  समाबेश गरि बनाइएको छ | वडा नं. ६ को कार्यालय साबिक भोर्ले गा.वि.स.को सर्स्युमा रहेको छ | वडा नं. ६ को कार्यालय गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पारच्याङबाट ५ कि.मि.(मोटर, पैदल) उत्तर-पश्चिममा रहेको  छ  | 

0