FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम (कार्यक्रमको बजेट सहित) |

७७/७८ 06/27/2021 - 14:21 PDF icon nitikaryakram2078_79.pdf, PDF icon budget vaktabya.pdf, PDF icon budget2078_79.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन विधयेक |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:33 PDF icon viniyojan bhidhiyek.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:31 PDF icon aarthik vidhiyek.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्य |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:25 PDF icon budget vaktabya.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको वजेट विवरण |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:21 PDF icon budget.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:11 PDF icon niti tathaa kaaryakram.pdf

आ.व. २०७६/७७ को नौकुण्ड गाउँ पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/25/2019 - 11:58 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६/७७ को नौकुण्ड गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य

७६/७७ 08/25/2019 - 11:51 PDF icon वजेट वक्तव्य.pdf

आ.व. २०७६/७७ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजित बजेट, आय व्यय विवरण, |

७६/७७ 07/11/2019 - 00:00 PDF icon Naukunda Gaupalika Budget 2076077.pdf, PDF icon chaalu tarfa budget.pdf, PDF icon aaya byaya budget.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँसभाबाट बिनियोजित बजेट |

७५/७६ 06/28/2018 - 16:16 PDF icon आ.व.२०७५/७६ को बजेट , PDF icon आ.व.२०७५/७६ को प्रस्तावित बजेट , PDF icon शिक्षा सेवा , PDF icon नौकुण्ड गाउँ पालिकाको शिक्षा क्षेत्रको आ.व २०७५/०७६ मा संचालन हुने वित्तीय सामान्यीकरणको स्वीकृत कार्यक्रम , PDF icon कृषि शाखा , PDF icon पशु शाखा , PDF icon महिला विकास , PDF icon स्वास्थ्य सेवा

Pages