FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७९/८० को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित वजेट विवरण |

७९/८० 06/26/2022 - 00:00 PDF icon paalika chaalu.pdf, PDF icon ward chalu.pdf, PDF icon palika pujigat budget.pdf, PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward 5.pdf, PDF icon ward 6.pdf

नौकुण्ड गाउँपालिकाको आव ०७९/८० को लागि बजेट वक्तव्य

७८/७९ 06/24/2022 - 00:00 PDF icon budget vaktabya (1).pdf

आ. व. ०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 12/21/2021 - 19:36 PDF icon Naukunda Budget book 2078_79_Sansodhan.pdf

नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम (कार्यक्रमको बजेट सहित) |

७७/७८ 06/27/2021 - 14:21 PDF icon nitikaryakram2078_79.pdf, PDF icon budget vaktabya.pdf, PDF icon budget2078_79.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन विधयेक |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:33 PDF icon viniyojan bhidhiyek.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:31 PDF icon aarthik vidhiyek.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्य |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:25 PDF icon budget vaktabya.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको वजेट विवरण |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:21 PDF icon budget.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:11 PDF icon niti tathaa kaaryakram.pdf

आ.व. २०७६/७७ को नौकुण्ड गाउँ पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/25/2019 - 11:58 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages