FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संघ र प्रदेशबाट आ.व.२०८०.८१ को लागि विनियोजित बजेत तथा कार्यक्रमहरू

८०/८१ 11/25/2023 - 11:45 PDF icon पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय काठमाडौं, PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन न., २, धादिंग बाट संचालन हुने योजनाहरु, PDF icon भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय - रसुवा नुवाकोट मात्र, PDF icon भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय - सबै जिल्ला, PDF icon सडक बोर्ड नेपाल

आ.व. २०८०/८१ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम विवरण |

७९/८० 06/28/2023 - 20:17 PDF icon बजेट बक्तव्य 8081.pdf, PDF icon NitiKaryakram80.81.pdf, PDF icon ArthikBidheyak80.81.pdf, PDF icon BiniyojanBidheyak80.81.pdf

आ.व. ०७९/८० को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित वजेट विवरण |

७९/८० 06/26/2022 - 00:00 PDF icon 7980BudgetDocs.pdf, PDF icon aarthik bideyak.pdf, PDF icon paalika chaalu.pdf, PDF icon ward chalu.pdf, PDF icon palika pujigat budget.pdf, PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward 5.pdf

नौकुण्ड गाउँपालिकाको आव ०७९/८० को लागि बजेट वक्तव्य

७८/७९ 06/24/2022 - 00:00 PDF icon budget vaktabya (1).pdf

आ. व. ०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७८/७९ 12/21/2021 - 19:36 PDF icon Naukunda Budget book 2078_79_Sansodhan.pdf

नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम (कार्यक्रमको बजेट सहित) |

७७/७८ 06/27/2021 - 14:21 PDF icon nitikaryakram2078_79.pdf, PDF icon budget vaktabya.pdf, PDF icon budget2078_79.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजन विधयेक |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:33 PDF icon viniyojan bhidhiyek.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक विधयेक |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:31 PDF icon aarthik vidhiyek.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्य |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:25 PDF icon budget vaktabya.pdf

आ.व. २०७७/७८ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको वजेट विवरण |

७७/७८ 06/26/2020 - 12:21 PDF icon budget.pdf

Pages