FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

वडा नं. ५

Image: 
Body: 

वडा नं. ५ साबिक भोर्ले गा.वि.स.(४,५,७) लाई समाबेश गरि बनाइएको छ | वडा नं. ५ को कार्यालय साबिक भोर्ले गा.वि.स.को गा.वि.स.भवन चितीमा रहेको छ | वडा नं. ५ को कार्यालय गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पारच्याङबाट ८ कि.मि.(मोटर, पैदल) पश्चिममा रहेको छ  | 

 

0