FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

करार सेवाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभ ग्राहिहरुले बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

लेखा परीक्षणको लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: