FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

कवाडी मालसामानको राजस्व/कर निर्धारण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

वैकल्पिक उम्मेदवार सम्पर्कमा आउने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: