FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

आ.व.०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेटको लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (Fabrication and supply of steel parts for trail bridge)

दस्तावेज: 

दलित उध्यमिहरुका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Pages