FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

नौकुण्ड गाउँपालिका भित्र गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरेको सम्बन्धी सूचना ।

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सिप विकास तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

COVID-19 को Booster खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

Pages