FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एकाई नुवाकोटको सूचीकृत एवम् नवीकरण सम्बन्धी सूचना ।

व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम मागको सूचना ।

करारमा कर्मचारी (एम्बुलेन्स चालक) पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)।

दस्तावेज: 

करारमा कर्मचारी (एम्बुलेन्स चालक) पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages