FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ( GESI) प्रवर्द्धन आचार संहिता ७७/७८ 03/21/2021 - 00:00 PDF icon GESI Code of conduct_Naukunda (3).pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/21/2021 - 00:00 PDF icon Yuba Focus Program karyabidhi Naukunda Updated Jan 2021.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक तथा श्रेणीविहिन कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 03/14/2021 - 00:00 PDF icon नौकुण्ड गाउपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७७ (1).pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 11/09/2020 - 15:50 PDF icon naukunda नक्सा पास कार्यविधि final.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको कोभिड–१९(कोरोना भाईरस) सम्बन्धी आकस्मिक योजना ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Emergency Action on COVID-19_ Naukunda.pdf
दलित सहायता कोष परिचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Dalit Support Fund Mobilization.pdf
अपाङ्गता पुर्नस्थापना कोष परिचालन कार्यविधि ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Disability rehab fund directive.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon GESI policy.pdf
होम क्वारेन्टिन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Home Qurantine Karyabidhi.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Public Hearing Karyabidhi Naukunda_Rasuwa_2077.pdf

Pages