FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को विनियोजन ऐन ७७/७८ 06/27/2021 - 14:28 PDF icon viniyojan vidhyeak.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 06/27/2021 - 14:25 PDF icon aarthik vidheyak.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको विपद जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७७ ७७/७८ 06/03/2021 - 11:51 PDF icon DRR Response Plan_ Naukunda 2077.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon Budget Tarjuma Karyabidhi Naukunda 2077.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon Revenue Consultation Improvement Karyabidhi 2077.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon Monitoring Guideline Naukunda 2077.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,2077 - Naukunda.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon Naukunda गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, 2077.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon Tole Bikas sanstha Karyabidhi Final Naukunda 2077.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 00:00 PDF icon नौकुण्ड गाउपालिकाको कार्य संचालन कार्यविधि 2077.pdf

Pages