FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ) खरिद गर्ने कार्यबिधि, २०८० ७९/८० 05/13/2023 - 09:36 PDF icon उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ) खरिद गर्ने कार्यबिधि, २०८०
नौकुण्ड गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/19/2022 - 13:29 PDF icon swaasthya bima karyavidhi २०७९.pdf
नौकुण्ड गाउँपालीकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_13_gharbahal kar 2078.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_14_Melmilap Kendra.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_15_sarbajanik niji.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_16_Samsikta_Batabaraniya_Karyabidhi_2078.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको संचित कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_17_Aalepa Karyabidhi_2078.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_18_Yoana Prakriya_2078.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_19_baladhikar samrachan karyabidhi.pdf
हाट बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 02/01/2022 - 00:00 PDF icon 4_2_11_hatbazar.pdf

Pages