FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौकुण्ड गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 11/09/2020 - 15:50 PDF icon naukunda नक्सा पास कार्यविधि final.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा विधेयक, २०७६ ७६/७७ 01/12/2020 - 18:13 PDF icon नौकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा एेन.pdf
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 09/24/2019 - 00:00 PDF icon प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५_2.pdf
मर्मत सम्भार कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 11:25 PDF icon 18_Marmat sambhar & management kosh sanchalan karyabidhi_2076.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना तथा संचालन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 11:24 PDF icon 17_Bipad managment kosh sanchalan-Copy.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकामा सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 11:23 PDF icon 16_Sewa Karar Karmachari Management Karyabidhi.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 11:20 PDF icon 15_Kharid Niyamawali_2076.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/10/2019 - 11:19 PDF icon 14_Disabled Karyabidhi_2076.pdf
नौकुण्ड गाउँसभा संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 11:13 PDF icon 13_Gau sava sanchalan karyabidhi.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 11:12

Pages