FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७९/८०

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधिरित पुनर्स्थापना ( CBR ) सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

गाई/भैंसीहरुमा फैलिरहेको लम्फी स्किन रोगबारे (LSD) रोगबारे अत्यन्त जरुरि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

महिलाहरुको लागि ७५% अनुदानमा तरकारी खेतीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

Pages