FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौकुण्ड गाउँपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी नक्सापास मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 11/09/2020 - 15:50 PDF icon naukunda नक्सा पास कार्यविधि final.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 07/26/2020 - 00:00 PDF icon aarthik vidhiyek 2077 Naukunda_compressed.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको कोभिड–१९(कोरोना भाईरस) सम्बन्धी आकस्मिक योजना ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Emergency Action on COVID-19_ Naukunda.pdf
दलित सहायता कोष परिचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Dalit Support Fund Mobilization.pdf
अपाङ्गता पुर्नस्थापना कोष परिचालन कार्यविधि ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Disability rehab fund directive.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon GESI policy.pdf
होम क्वारेन्टिन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Home Qurantine Karyabidhi.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Public Hearing Karyabidhi Naukunda_Rasuwa_2077.pdf
नौकुण्ड गाँउपालिका भित्र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ ७७/७८ 07/15/2020 - 00:00 PDF icon Relief package distribution standard of Naukunda GP Chaitra 2076.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा विधेयक, २०७६ ७६/७७ 01/12/2020 - 18:13 PDF icon नौकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा एेन.pdf

Pages