FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नौकुण्ड गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/10/2019 - 10:57 PDF icon 8_Business Registration Karyabidhi_2075.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 16:16 PDF icon 6_Padhadhikari ko aacharsamhita.pdf
नौकुण्ड कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 16:12 PDF icon 5_Karyapalikako niryan wa aadesh & adhikarpatra praminikaran_2074.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 15:57 PDF icon 4_Baithak sanchalan karyabidhi_2074.pdf
नौकुण्ड गाउँ कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 15:52 PDF icon 3_Karya Bibajan Niyamabali 2075.pdf
नौकुण्ड गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/09/2019 - 15:50 PDF icon 2_Karya Sampandan Niyamawali_2075.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/09/2019 - 15:48 PDF icon 1_Isthaniya_Rajpatra_Prakashan Karyabidhi.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि ऐन, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:15 PDF icon 15_Sastha Darta Aain 2075 (1).pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:14 PDF icon 14_Arthik Karyabidhi niyamit & Mgmt garna baneko aain 2076.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:12 PDF icon 13_Agriculture Aain 2076.pdf

Pages