FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६/७७ को नौकुण्ड गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य

७६/७७ 08/25/2019 - 11:51 PDF icon वजेट वक्तव्य.pdf

आ.व. २०७६/७७ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको विनियोजित बजेट, आय व्यय विवरण, |

७६/७७ 07/11/2019 - 00:00 PDF icon Naukunda Gaupalika Budget 2076077.pdf, PDF icon chaalu tarfa budget.pdf, PDF icon aaya byaya budget.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँसभाबाट बिनियोजित बजेट |

७५/७६ 06/28/2018 - 16:16 PDF icon आ.व.२०७५/७६ को बजेट , PDF icon आ.व.२०७५/७६ को प्रस्तावित बजेट , PDF icon शिक्षा सेवा , PDF icon नौकुण्ड गाउँ पालिकाको शिक्षा क्षेत्रको आ.व २०७५/०७६ मा संचालन हुने वित्तीय सामान्यीकरणको स्वीकृत कार्यक्रम , PDF icon कृषि शाखा , PDF icon पशु शाखा , PDF icon महिला विकास , PDF icon स्वास्थ्य सेवा

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम |

७४/७५ 03/25/2018 - 00:00 PDF icon आ.व.२०७५/७६ नीति तथा कार्यक्रम

Pages