FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

Invitation for bids. Installation, Commissioning and Testing of broadband services across Naukunda.

दस्तावेज: 

५०%अनुदानमा उन्नत जातको याक वितरण कार्यक्रम र ५०% अनुदानमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

दस्तावेज: 

भेडा बाख्रामा PPR खोप सञ्चालन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages