FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

बोलपत्र संशोधन गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for electronic bids.(Fabrication and supply of steel parts for the construction of trail bridge.)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

दस्तावेज: 

पुराना महिला उद्यमीहरुका लागि सिप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना ।(दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Invitation for electronic bids. ( Machet khola khanepani)

दस्तावेज: 

Pages