FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना (इन्जिनियर) ।

दस्तावेज: 

नौकुण्ड गाउँपालिकाको प्रथम पञ्च वर्षीय आवधिक विकास योजना (२०७८/७९ -२०८२/८३)

५० प्रतिशत अनुदानमा इलेक्ट्रिक च्याप कटर वितरण सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation ( Medicine and other items)

दस्तावेज: 

Pages