FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

दस्तावेज: 

पुराना महिला उद्यमीहरुका लागि सिप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना ।(दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Invitation for electronic bids. ( Machet khola khanepani)

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages