FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

दलित उद्यमीहरुका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।(दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

महिला तथा युवाहरुका लागि व्यावसायीक योजना बनाउने सम्बन्धी तालिम ।(दोश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(Supply,commissioning, testing and delivery of broadband internet service across Naukunda RM)

दस्तावेज: 

अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सी.बि.आर) सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

Pages