FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (Fabrication and supply of steel parts for trail bridge)

दस्तावेज: 

Invitation for bids. (Supply of medical laboratory equipments)

दस्तावेज: 

दलित उध्यमिहरुका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

महिला तथा युवाहरुका लागि व्यावसायिक योजना बनाउने सम्बन्धि तालिम (तेश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

Pages