FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

आ.व.०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेटको लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। (Fabrication and supply of steel parts for trail bridge)

दस्तावेज: 

Invitation for bids. (Supply of medical laboratory equipments)

दस्तावेज: 

Pages