FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं ०६/०७/०८/०७८/७९ बमोजिम संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं ०४/०७८/७९ बमोजिम संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

Pages