FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

दलित उध्यमिहरुका लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना (तेश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

महिला तथा युवाहरुका लागि व्यावसायिक योजना बनाउने सम्बन्धि तालिम (तेश्रो पटक प्रकाशित)

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

दस्तावेज: 

Pages