FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७७/७८

नौकुण्ड गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

वार्षिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखकरण वकार्यक्रम सम्पन्न ।

नौकुण्ड गाउँपालिकाको वस्ती तथा वडा तहको वार्षिक योजना तर्जुमा सम्बन्धि २ दिने अभिमुखिकरण गाउँपालिकाको आयोजना तथा पूर्णिमा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा मिति २०७८ बैशाख ५ र ६ गते वडा नं १,५र ६ का जनप्रतिनिधिहरु तथा वडासचिवहरुलाई गोसाईकुण्ड मा.बि.

कृषि विकास शाखा नौकुण्ड गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा ५० प्रतिशत अनुदानको युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना l

पशु सेवा शाखा नौकुण्ड गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा ५० प्रतिशत अनुदानको युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना l

सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages