FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७७/७८

नौकुण्ड गाउँपालिकाको हार्दिक अपिल ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (आँपचौर, लो गाउँ, राणा टोले खानेपानी)

दस्तावेज: 

बोलपत्रको सूचना सच्याइएको बारे ।

दस्तावेज: 

Invitation for sealed quotation.

दस्तावेज: 

अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages