FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्पत्ति विवरण फाराम ७९/८० 07/05/2023 - 14:59 PDF icon सम्पत्ति विवरण फाराम
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७८/७९ 07/12/2022 - 19:15 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदन.pdf
परीक्षा प्रवेश पत्र फाराम ७७/७८ 01/08/2022 - 18:48 PDF icon Document 60.pdf
दरखास्त निवेदन फाराम ७७/७८ 01/08/2022 - 18:46 PDF icon नौकुण्ड गाउपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७७-8-10.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरणको लागि निवेदनको ढाँचा । ७८/७९ 08/09/2021 - 12:07 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर्ता निवेदन-4.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर्ता निवेदन-1-3.pdf
नौकुण्ड गाउँपालिका कृषि शाखाको युवा लक्षित कार्यक्रमको (प्रस्ताव फाराम सहित) अत्यन्त जरूरी सूचना | ७५/७६ 12/24/2018 - 11:45 उपलब्ध छैन
सार्वजनिक परिक्षण फारामको ढांचा ७५/७६ 12/23/2018 - 13:03 PDF icon 20181223.pdf, PDF icon 20181223[2].pdf