FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (Sanitary Pad)।

७७/७८ 10/01/2020 - 10:51 PDF icon Document 350.pdf

एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 09/21/2020 - 00:00 PDF icon Document 326.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)।

७६/७७ 06/26/2020 - 00:00 PDF icon 00parchyang solar street light.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 06/10/2020 - 10:15 PDF icon parchyang solar street light.pdf

टेन्डर आव्हान गरेको सूचना |

७६/७७ 05/25/2020 - 09:59

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/22/2020 - 19:59 PDF icon aashaya.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 05/22/2020 - 10:05 PDF icon arl.pdf

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

७६/७७ 05/10/2020 - 12:27 PDF icon tender2076-1-28.pdf

बोलपत्र पेश गर्ने तथा बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 05/10/2020 - 12:21 PDF icon bid opening.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ( मिति २०७६/११/१२ नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित) ।।

७६/७७ 02/24/2020 - 09:00 PDF icon solar light street tender.pdf

Pages