FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँपालिकाको आयोजना तथा पूर्णिमा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा आवधिक योजना निर्माण तथा बस्तुगत विवरण तयार (Digital Profile) को पहिलो चरण अन्र्तगत परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न ।

मिति २०७७ माघ २५ गते नौकुण्ड गाउँपालिकाको आयोजना तथा पूर्णिमा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा आवधिक योजना निर्माण तथा बस्तुगत विवरण तयार (Digital Profile) को पहिलो चरण अन्तर्गत परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा आवधिक योजना निर्माणको लागि भावि कार्ययोजना का साथै समय तालिका

Pages