FAQs Complain Problems

सुची दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१० मिनट
जिम्मेवार अधिकारी: 
खरिदार, ना.सु.,अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सुची दर्ताको लागि फर्म 6asqको निवेदन
  • कर चुक्ताको प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि 
  • फर्म/व्यवसाय कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  •  स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाण पत्र  को प्रतिलिपि