FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

८०/८१

अनमी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि सूचना

५० % अनुदानमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

पुरानो उद्यमीहरुका लागि सिप विकास तालिम सम्बन्धि सूचना

५० % लागत साझेदारीमा साबुन उद्योग निर्माण सम्बन्धि सूचना

Pages