FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

८०/८१

आ.व. २०८०/८१ को उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गरिने आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तालिका प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आ.व. २०८०८१ को आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तालिका प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

कृषि तथा पशुपालन सम्वन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

कुकुर र विरालोमा रेविज खोप कार्यक्रम संचालन सम्वन्धमा |

Pages