FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: 

नौकुण्ड गाउँपालिकाको परिचय ( कविता - रेशम बहादुर न्यौपाने )

नौकुण्डको परिचय वास्तविक लिन |

मा आग्रह गर्छु सबलाई यो गीत सुनी दिन ||

बोगटीटार जिरोबाट लाग्नु सिम्ले तिर |

बाटो राम्रो ग्राबेल भाछ छैन ठुला भिर ||

ए हजुर ...

पुल बन्यो अम्बास पर आउनुस हजुर नौकुण्ड सरर ||

पा खोलाको पुल तरेसी यो नौकुण्ड सुरु |

दस्तावेज: 

परिक्षा मिति सारिएको सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

कृषक छनौट गरि नामावली प्रकाशन गरिएको बारे।

दस्तावेज: