FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नौकुण्ड गाउँ पालिका अन्तर्गत भूकम्पीय आवास पुननिर्माण आयोजनाको लाभग्राहिको नाम|

उपभोक्ता समिती गठन गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सुचना ।

दस्तावेज: 

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत यस नौकुण्ड गाउँपालिकामा रहेका मा.वि. मा कर्मचारी करारमा राख्ने सम्बन्धि सूचना |

नौकुण्ड गाउँपालिका Profile

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे ।

दस्तावेज: