FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

नुर्वु स्याङवो घले

अध्यक्ष

९८५१०३६७१७,९८२३५०७७०७

सिर्जना लामा

उपाध्यक्ष

९८१३४४६५८४